Telefoon

06 – 4444 3047
info@topmaatcoaching.nl

Tjarda Hoekstra

St!R erkend coach
LVSC registercoach

Welkom

Mijn naam is Tjarda Hoekstra.                                   

Je kunt bij mij terecht voor individuele coachtrajecten, supervisietrajecten en vraaggerichte teambegeleidingen.

Ik ben geregistreerd LVSC registercoach en LVSC supervisor en heb een achtergrond als jeugdarts.

Sinds 2012 heb ik een coachpraktijk in Assen en begeleid ik mensen die het belangrijk vinden - of waarvoor het noodzakelijk is - om te investeren in hun mentale gezondheid, veerkracht en welbevinden.

Image
Amplitie

Amplitie

Meer van het goede

Investeren in gezondheid, welbevinden en werkplezier

Preventie

Preventie

Bouwen op succes

Aandachtig en compassievol stilstaan bij wat je beweegt

Re-integratie

Re-integratie

Alles doet mee

Herstellen, op krachten komen, bezinnen, levensverrijkende keuzes maken

Gratis ontwikkeladvies 45 plussers

Gratis ontwikkeladvies 45 plussers

Het ESF subsidieplafond van de 45 plus regeling is bereikt en het is helaas niet meer mogelijk om nog gebruik van deze regeling te maken. 

Behoefte aan

Behoefte aan

iemand die je begeleidt in het verkennen van jouw kracht en het aan durven/willen/kunnen spreken van jouw innerlijk kompas? 

Psychologisch kapitaal

Hoop, optimisme, vertrouwen in eigen kunnen, weerbaarheid en veerkracht....

Tjarda Hoekstra TOPmaat coaching

 

Geweldig als je dit zogeheten psychologische kapitaal onder vrijwel alle omstandigheden optimaal weet aan te spreken.

Het goede nieuws: dit kapitaal is trainbaar en kan dus groeien. 

Mijn naam is Tjarda Hoekstra, ik ben erkend St!R en LVSC Register coach en heb een op positieve psychologie en verbindende communicatie gestoelde coachpraktijk in Assen.

Specialiteiten: duurzame inzetbaarheid, persoonlijk en professioneel leiderschap, hervinden van de weg naar bevlogenheid na burn-out klachten.

LVSC-N
STIR-PNG
topmaat-logo.png

Tjarda Hoekstra
St!R erkend coach
LVSC registercoach
info@topmaatcoaching.nl
06 – 4444 3047
KvK nr: 56616805

© 2021 TOPmaat Coaching.

Search